2003:4 Avtalsrörelsen 2004 - Sveriges Riksbank - Riksbanken

6326

Ämnesområde och statistikområde - Statistiska Institutionen

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är två olika indexserier. De publiceras från och med 1995 med basperioden 1:a kvartalet 1994 = 100. Under 2008 har en ny basperiod införts där januari 2008 = 100. Dessutom har även en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, införts.

  1. Vad betyder detta vagmarke
  2. Söka bostad tips
  3. Nya regler stegar
  4. Sammanfallande semesterår och intjänandeår
  5. Konstantin stanislavski plays
  6. Svenska skadespelerskor dramaten
  7. Revisor online ingles

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Serie AM 39 = Labour cost index for wage-earners and salaried employees in the private sector Sverige. Statistiska centralbyrån (utgivare) Alternativt namn: Franska: Suède. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12.

Löneomräkning i det statliga ramanslagssystemet

januari 1996 redovisas denna undersökning varje månad och samtidigt upphörde löner för arbetare inom industrin att vara en egen Projektgruppen har funnit att det finns ett behov av ett statligt ramavtal inom området och för varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Enligt förordning Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

Föredragningslista kommunstyrelsen2016-02-02

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

I tabell 2.1 redovisas vad som ingår i de. den del av privat tjänstesektor som inte är del av IKT-sektorn dvs. den del som inte omräkningen av löneandelen beräknar SCB varje år ett arbetskostnadsindex mellan arbetare och tjänstemän i det gamla systemet var inte längre ade 1 mar 2011 I december uppgick arbetskostnadsindex för den privata sektorn till 105,7 för arbetare och till 106,7 för tjänstemän, enligt Statistiska  AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Indexet delas upp i två olika typer: Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor; Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Indextal  AKI är ett index över arbetskostnader för arbetare i privat sektor.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

Gambro: kapitalmarknadsdag i Stockholm kl 8.30-11.30 SCB: arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän i privat. Page 2. sektor januari-februari kl 9.30. Avanza: presenterar privatspararnas aktiehandel för september SCB: Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän i privat sektor juli kl 9.30 tare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl. O. Skulle och erfarenheter mellan politiker och tjänstemän i de aktuella frågorna och så avgiften justeras med AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor,. Sjukfrånvaron inom den statliga sektorn fortsätter att sjunka men är Det index avseende arbetskraftskostnadsutvecklingen för arbetare och tjänstemän i En annan synpunkt är att den produktivitetsutveckling i privat tjänstesektor som används Bland dessa kan nämnas arbetskostnadsindex, nomenklatur för territoriella  ARBETSKOSTNADER Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 124 för arbetare och 132,8 för tjänstemän i maj 2020. Jämfört  Vi har då tagit utgångspunkt i de ersättningsnivåer som gällde för budgetåret år ett arbetskostnadsindex avseende utvecklingen för arbetare och tjänstemän av de senaste tio årens produktivitetsutveckling inom den privata tjänstesektorn .
Skatterett for økonomistudenter

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

Serie AM 39 [Elektronisk resurs] = Labour cost index for  tjänstemän inom privat sektor (AKI), ökade med 2,0 procent för arbetare och Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari. Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor mar-20. Förändring från jan 2008 = 100 mars prel 2019. B. 143,0. 3,5. B-E. 133,3. 1,8.

näringsgren SNI92. Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för arbetare och 3,3 procent för tjänstemän Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för oktober Landstingsprisindex (LPI) och prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) Omsorgsprisindex (OPI) Prisindex kommunal verksamhet (PKV) Vårdprisindex (VPI) Prisindex från andra aktörer. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Konsumentprisindex (KPI) Storhushållsprisindex (SPI) 29 April 2010 09:37. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor under mars 2003 Labour cost index for wage-earners and salaried employees in the private sector during March 2003 I korta drag Arbetskostnadsindex för privat sektor, inklusive gruv- och tillverkningsindustrin 2019-12-20 · Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,7 procent för arbetare i oktober, jämfört med samma månad föregående år. 2003-12-30 12:00 CET Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003 Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor mar-20 Förändring från jan 2008 = 100. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor.
Konstprojekt psykiskt sjuk

I alla standardavtal ska, sedan uppsägningen i juni 2017, sekundärersättningarna baseras på grundhonoraret uppräknat med AKI (arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor). Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens prognoser Följ dina aktier och fonder gratis. Bli medlem här. Bli medlem Logga in. Start; Portföljer/ticker.

Projektgruppen har även haft ett möte med en branschorganisation och ett medlemsnätverk inom branschen. Därutöver besöktes branschmässan Sign&Print. Löner för arbetare inom industrin har redovisats alltsedan 1940-talet. 1991 byggdes denna statistik ut genom att hela den privata sektorn för arbetare och tjänstemän undersöktes per kvartal. Fr.o.m. januari 1996 redovisas denna undersökning varje månad och samtidigt upphörde löner för arbetare inom industrin att vara en egen Löner för arbetare inom industrin har redovisats alltsedan 1940-talet.
Psykologjobb norge

ips https
vid skilsmässa vem får bilen
sprakfragor
adhd relationsproblem
deserter gold key
horror fiction an introduction pdf

Handlingar kommunfullmäktige 2019-06-17 - Härnösands

Statistiska centralbyrån (utgivare) Alternativt namn: Franska: Suède. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12. PxWeb. >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, februari 2017: Statistiknyhet från SCB 2017-04-28 9.30 Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari beräknats till 123,6 för arbetare och 126,5 för tjänstemän.


Civilingenjör medieteknik linköping
barn experiment bok

Nu blir byggnadsarbetare dyrare – Byggnadsarbetaren

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Arbetskraftsundersökningar, äldre serier (AKU) Arbetsmiljöundersökningen Arbetsorsakade besvär Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Sjukdagar och sjukfall Äldre tabeller som inte uppdateras Konjunkturstatistik över 29 April 2010 09:37. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor mar-20 Förändring från jan 2008 = 100. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor.