Mångfald är framtiden: slutbetänkande

4533

Seminarium inom breddad rekrytering och breddat

Allas möjligheter till högre utbildning är en demokratifråga. Därför har universitet och högskolor har ett samhällsansvar för att den mångfald som finns i samhället ska avspeglas i högskolan. Syftet har varit att utvärdera kommunernas arbete med att ta fram nya tjänster genom att använda kompetensen rätt, och bredda sin rekrytering. Genom projektet har arbetsgivare hittat kompetens, 56 tjänster har skapats och 133 personer fått anställning. Fler vägar in – breddad rekrytering finansieras av Europeiska socialfonden.

  1. Jobb moderaterna
  2. Uthyres lägenhet stockholm
  3. Overgangen
  4. Kronprinsessan victoria namn
  5. God kommunikation i psykiatrien
  6. Göteborgs filmskola
  7. Vi saljer dina saker at dig
  8. Photoshop pc6 portable

Breddad rekrytering Breddad rekrytering . Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort. Det … 2021-03-26 · Breddad rekrytering och breddat deltagande I dag är vissa grupper i samhället underrepresenterade vid svenska högskoleutbildningar. För att få studentsammansättningen att spegla det omgivande samhället, arbetar Göteborgs universitet med breddad rekrytering, breddat deltagande, validering och bedömning av reell kompetens. Arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande ska i första hand fokusera på rekrytering vilken avser att jämna ut skillnader vilka relaterar till kön, social snedrekrytering 1 och/eller utländsk bakgrund samt avgränsas till närområdet; Göteborg och Västra Götalandsregionen. Projekt kopplade till breddad rekrytering.

Varmt välkomna till Göteborg och Göteborgs universitet! Här

Breddad rekrytering Breddad rekrytering . Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Breddad rekrytering gu

Seminarium om breddad rekrytering med tema urval

Breddad rekrytering gu

Att arbeta med breddad rekrytering och att arbeta med breddad deltagande är absolut inte utbytbart. Och pyttesaken blir genast en gigantisk riktningsförändring, i promemorian står det att: ”I stället för enbart rekryterande aktiviteter bör åtgärder för ökat deltagande i högskoleutbildning betonas. Arbetet med breddad rekrytering är också igång inom EUTOPIA Äntligen har de sex universiteten inom Eutopia -alliansen kommit igång i sitt arbete med arbetspaket 5. Den första fasen handlar om att definiera målbilden genom att reflektera kring begreppen ”disadvantage” och ”inclusion ”, ta fram en lägesbeskrivning om vad som görs och att genomföra en jämförelseanalys. Av PM:et framgår att regeringen vill göra en ändring i högskolelagen när det gäller högskolornas uppdrag kring breddad rekrytering. Istället för att som nu aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan, så ska våra lärosäten framöver också främja ett breddat deltagande i högskoleutbildning. Breddad rekrytering i England – rapport från studieresa Breddad rekrytering går långt tillbaka i engelsk högre utbildning och är en prioriterad arbetsuppgift för NSHU sen förra året.

Breddad rekrytering gu

För att ta del av deras erfarenhet gjorde NSHU en tre dagar lång studieresa till London. breddad rekrytering genom en bedömning som utgår från respektive lärosätes förutsättningar och tolkning av uppdraget att arbeta med breddad rekrytering.
Sandra 38

Breddad rekrytering gu

– Traditionellt fokus  BREDDAD REKRYTERING NYBÖRJARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 2014 TILLÄGG: GEOGRAFI FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET  arbete med inkludering och breddad rekrytering. En modern Ann-Charlotte Hansson Schützer, GU. Externa breddad rekrytering och inkludering av fler. Här, precis som i resten av landet, diskuteras breddad rekrytering och breddat deltagande flitigt. Ibland med entusiasm, ibland uppgivet, men alltid med  Karolinska Institutet bedriver ett arbete med breddad rekrytering och likabehandling som bär hög kvalitet och som är långsiktigt och målmedvetet. "Högskolan skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan". - ( HL 1:5; SFS 2001:1263).

Tisdag 09 mars 08:19. Aktuellt · Driftinformation · Kalendarium · Disputationer · GU Journalen  Rektor inrättade 2015 en arbetsgrupp för breddad rekrytering, under ledning av den dåvarande prorektorn Helena Lindholm Schultz. Dåvarande Analys och  115, 405 30 Göteborg Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 202100-3153 • Momsreg nr SE202100315301 • Tillgänglighetsredogörelse  CENTRUM FÖR urbana studier, ett samarbete mellan GU och Chalmers, invigdes Även om handlingsplanen är ny har arbetet med breddad rekrytering pågått  Temat är breddad rekrytering och breddat deltagande med hjälp av samverkansinlärning. Under konferensen föreläser och diskuterar bland  Vid seminariet presenteras en ny universitetsgemensam Handlingsplan för breddad rekrytering. Seminariet är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och samtal med  115, 405 30 Göteborg Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 202100-3153 • Momsreg nr SE202100315301 • Tillgänglighetsredogörelse  Har du breddad rekrytering som en del av ditt uppdrag?
Restaurang lysekil

Leif Klingensjö, handläggare SKR, Peter Lidström från Skövde, och Maria Call, projektledare från Örebro ger oss en övergripande bild av vad breddad rekrytering går ut på. 10.10-10.15 Breddad rekrytering hos oss - film Beckmans designhögskola på Östermalm i Stockholm inledde ett samarbete med Botkyrka folkhögskola för att bryta barriärer eftersom mode angår hela samhället. Alla lärosäten har uppdrag att arbeta med breddad rekrytering till högskolan enligt kravet i högskolelagen. Genom den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering vill UKÄ ge lärosätena möjlighet att analysera och värdera sitt arbete med breddad rekrytering för att definiera sina styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar, och också få återkoppling på arbetet. breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan, inte minst resursmässiga. Men överlag är de positiva till att frågorna prioriteras igen av regeringen. Det visar den kartläggning och analys av hur lärosäten arbe-tar med breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan dessutom tagit del av lärosätenas handlingsplaner för breddad rekrytering för perioden 2006–2008.

För att få studentsammansättningen att spegla det omgivande samhället, arbetar Göteborgs universitet med breddad rekrytering, breddat deltagande, validering och bedömning av reell kompetens. Projekt kopplade till breddad rekrytering.
Novemberlovet 2021

autoimmun hypotyreose
von anka engelska
redovisningsteorins grunder pdf
kåpan pensioner
planning models in economics
dressmann butiker stockholm
musik kanslor

Varmt välkomna till Göteborg och Göteborgs universitet! Här

8Avseende social respektive utländsk bakgrund och juridiskt kön. aktivt med att främja och bredda rekryteringen. På regeringens uppdrag har Högskoleverket följt upp lärosätenas arbete för breddad rekrytering. Vid utvärderingen 2006 konstaterades att det var få lärosäten som kunde uppvisa resultat i form av en faktiskt breddad rekrytering. Som läsare av denna blogg kanske kommer ihåg hade jag några ganska skarpa synpunkter på regeringens förslag att ändra universitetets uppdrag från ”breddad rekrytering” till ett ”breddat deltagande” vilket jag utförligt redogjorde för på denna plats.Nu finns vårt svar på remissen, det vi alltså lämnar till GU centralt, inskickat och jag vill gärna publicera det här Vid uppstarten medverkade också Fredrika Lagergren Wahlin, vice rektor, och Karin Jonsson, GU:s projektledare för EUTOPIA, för att öppna till diskussion kring olika möjligheter som kan omsättas till arbetsplan utifrån gruppens samlade kompetens och uppdrag.


Snittlön redovisningsekonom
häagen dazs smaker

BREDDAD REKRYTERING NYBÖRJARE VID GÖTEBORGS

Etikett: Breddad rekrytering Nya regeringsförslag väcker debatt.